Współrzędnościowa Technika pomiarowa - CMM

Cel Szkolenia:

Pomiary współrzędnościowe odgrywają bardzo istotną rolę w nowoczesnym zapewnieniu jakości, współrzędnościowe maszyny pomiarowe są obecnie najbardziej uniwersalnymi urządzeniami pomiarowymi. Zastosowane w nich najnowocześniejsze osiągnięcia techniki i informatyki pozwalają w cyklu automatycznym na wykonanie większości pomiarów spotykanych w przemyśle. Szkolenie ma na celu przybliżyć uczestnikom budowę i zasadę działania współrzędnościowych maszyn pomiarowych tak, aby umieli je wykorzystać w jak największym zakresie możliwości.

Bardzo ważną częścia szkolenia jest analiza i podejście do pomiaru na CMM praktycznie wszystkich podstawowych tolerancji geometrycznych. Pokazane jest to zarówno w odniesieniu do wymagań norm ISO oraz ASME

Dla operatorów i programistów CMM szkolenie to jest możliwością podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych, natomiast dla osób pośrednio związanych z obsługą maszyn jest to okazja do zaznajomienia się z tematem współrzędnościowej techniki pomiarowej. 

 

Zestaw dydaktyczny wykorzystywany w czasie szkolenia:

 

Informacje ogólne:

 

 • Po każdym rozdziale bądź w trakcie będzie przeprowadzony quiz lub ćwiczenia zespołowe, których celem będzie upewnienie się, że przedstawiony materiał został zrozumiany i opanowany.
 • Udział w szkoleniu zostanie potwierdzone imiennym certyfikatem.
 • Szkolenie w wielu punktach odnosi się do klasycznej techniki pomiarowej.
 • Każdy uczestnik otrzymuje wysokiej jakości materiały szkoleniowe.

Szczegółowe cele szkolenia:

 • Wprowadzenie do tematu pomiarów współrzędnościowych
 • Przedstawienie filozofii pomiarów przy użyciu maszyn CMM
 • Sposoby przygotowania detali do pomiarów
 • Przedstawienie budowy i zasad działania CMM 
 • Wybór startegii pomiarowej w zależności od wymagań rysunkowych (odniesienia do ISO oraz ASME)
 • Wstęp do Interpretacji rysunków wg norm ISO oraz ASME oraz konsekwencje w podejściu do pomiaru w zależności od systemu, w którym rysunek jest zwolniony
 • Dobór wielkości kulki pomiarowej w zależności od zadania pomiarowego
 • Teoretyczne przedstawienie i opis typowych zadań pomiarowych (przykłady tolerancji kształtu, kierunku i połozenia) - rozpisanie zadań na poszczególne kroki pomiarowe: przygotowanie detalu, dobór kulki, bazowanie elementu, dobór startegii pomiarowej, praktyczne wykonanie pomiaru, dobór ilości punktów pomiarowych, interpretacja wyniku. 

 

Plan szkolenia CMM:

1) Istota pomiarów współrzędnościowych.

 

 • Zastępczy element geometryczny,
 • Rodzaje układów współrzędnych,
 • Definicja elementów geometrycznych, elementy teoretyczne,

 

2) Budowa współrzędnościowych maszyn pomiarowych.

 

 • Podział maszyn ze względu na konstrukcję,
 • Układy sterowania,
 • Głowice pomiarowe,
 • Podstawowe parametry współrzędnościowych maszyn pomiarowych,
 • Przegląd i kalibracja współrzędnościowych maszyn pomiarowych,

 

3) Oprogramowanie współrzędnościowych maszyn pomiarowych.

 

 • Tryby pracy współrzędnościowej maszyny pomiarowej,
 • Edytor programu pomiarowego,
 • Pomiar elementów geometrycznych,
 • Analiza wyników pomiaru,
 • Przygotowanie raportu pomiarowego,

 

 4) Dokładność współrzędnościowych maszyn pomiarowych

 

 • Błędy temperaturowe,
 • Błędy wynikające z budowy urządzenia,
 • Błędy związane z metodą pomiaru, mierzonym przedmiotem, konfiguracją trzpienia pomiarowego,
 • Najczęstsze błędy spotykane w praktyce, 

 

5) Pomiar elementów złożonych na współrzędnościowej maszynie pomiarowej.

 

 • Przygotowanie WMP oraz przedmiotu mierzonego do pomiarów,
 • Umiejscowienie i mocowanie przedmiotu mierzonego na stole pomiarowym,
 • Konfiguracja trzpieni pomiarowych,
 • Pomiar powierzchni metoda stykowa,
 • Pomiar powierzchni metoda bezstykowa,
 • Odwzorowanie elementów bazowych w pomiarach na współrzędnościowej maszynie pomiarowej,
 • Strategie pomiarowe dla tolerancji geometrycznych (kształtu, kierunku i położenia, sposób pomiaru, wykorzystanie odpowiedniego operatora)
 • Sposoby analizy wyników pomiarów,

 

 6) Protokoły pomiarowe.

 

 • Eksport wyników pomiarowych,
 • Protokół tekstowy,
 • Graficzne przedstawienie wyników pomiaru,
 • Graficzna prezentacja błędów kształtu,
 • Korekcja ustawień maszyn obróbczych,

 

7) Nowe trendy we współrzędnościowej technice pomiarowej. 

Do pobrania:

  Dla Państwa przygotowany został plan szkolenia + informacje ogólne w formie pliku pdf, aby łatwo można było pobrać wydrukować niezbędne szczegóły dotyczące oferty. 

Nasi
klienci

MB szkolenia

Tel.: +48 722 008 566

szkolenia@mbszkolenia.pl