Metody statystyczne w sterowaniu procesami – system SPC

Cel Szkolenia SPC:

  Celem szkolenia jest nabycie umiejętności zarządzania procesem SPC przez adeptów tej dziedziny, podniesienie kwalifikacji kadry nadzorującej ten proces a także zaznajomienie się z tematyką przez osoby pośrednio z nią związane. Uczestnicy kursu nabędą umiejętności potrzebnych do oceny własnych potrzeb i możliwości w zakresie SPC a także do realizacji zadań związanych z system statystycznego sterowania procesem.

Poprzez ciekawy sposób prowadzenia zajęć, dużą liczbę przykładów oraz rzeczywistych problemów, których doświadczył prowadzący w czasie pracy z systemami SPC – szkolenie to staje się doskonałym źródłem praktycznej wiedzy na ten temat. 

Szkolenie statystyczne sterowanie procesem
Szkolenie statystyczne sterowanie procesem
Szkolenia SPC
Szkolenia SPC
Szkolenia systemy MSA SPC
Szkolenia systemy MSA SPC

Informacje ogólne:

 • W trakcie szkolenia prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu symulację procesu SPC.
 • Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony imiennym certyfikatem.
 • Szkolenie jest szkoleniem autorskim i bazuje na doświadczeniu trenera.
 • Każdy uczestnik otrzymuje wysokiej jakości materiały szkoleniowe.
Materiały szkoleniowe SPC
Materiały szkoleniowe SPC

Plan szkolenia:

  

1)      System SPC – podstawy i wprowadzenie.

 • Przegląd podstawowych pojęć oraz zagadnień,
 • Cel stosowania systemu SPC,
 • Rola i znaczenie systemu SPC w systemach zarządzania jakością.

 

2)      Wprowadzenie do statystyki.

 • Podstawy statystyki,
 • Rodzaje i źródła zmienności – przyczyny zwykła oraz przyczyny specjalne,
 • Obliczenia oraz interpretacja dla średniej, mediany, rozstępu oraz odchylenia standardowego,
 • Statystyczne sterowanie procesem a kontrola jakości,
 • Histogram jako narzędzie do oceny procesu – konstrukcja i interpretacja,
 • Rozkład normalny – istota, przykłady, badanie rozkładu,

  

3)      Metody monitorowania oraz zbierania danych.

 • Zasady doboru kart w zależności od charakteru procesu produkcyjnego,
 • Zasady tworzenia kart kontrolnych,
 • Karty kontrolne dla danych mierzalnych,
 • Karty kontrolne dla danych atrybutowych,
 • Przykłady wykorzystania kart kontroli w procesach produkcyjnych.

 

4)      Obliczanie zdolności jakościowej procesu

 • Zdolność a stabilność procesu,
 • Istota oceny zdolności jakościowej procesu,
 • Obliczenia i analiza współczynników Cp, Cpk, Pp, Ppk.
 • Interpretacja wskaźników jakościowych.

Do pobrania:

  Dla Państwa przygotowany został plan szkolenia + informacje ogólne w formie pliku pdf, aby łatwo można było pobrać wydrukować niezbędne szczegóły dotyczące oferty. 

Nasi
klienci

MB szkolenia

Tel.: +48 722 008 566

szkolenia@mbszkolenia.pl