Zapraszamy do odwiedzenia naszego bloga, poświęconego zagadnieniom interpretacji rysunku technicznego.

Regulamin Serwisu

 

REGULAMIN I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SERWIS WWW.MBSZKOLENIA.PL

 

Poniższy Regulamin oraz Polityka Prywatności określa sposób w jaki strona www.mbszkolenia.pl zbiera, chroni oraz przetwarza dane użytkowników, którzy korzystają z serwisu.

 

Administrator Danych Osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych (Administrator Danych Osobowych) jest firma MB Grupa z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Orzechowej 4, 35-113 Rzeszów. NIP: 8133222175

 

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych  osobowych.

Skontaktuj się z nami: szkolenia@mbszkolenia.pl, +48 722 008 566.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmę MB Grupa.

Użytkownik podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Właściciela zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, rozliczaniem transakcji oraz zbieraniem ogólnych informacji demograficznych na temat Użytkowników Serwisu.

Twoje dane osobowe otrzymujemy od Ciebie za Twoją zgodą.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z Twoim uczestnictwem w kursie organizowanym przez firmę.

 

Podanie Twoich danych umożliwi nam:

·         Kontakt w sprawie szkolenia, którego jesteś lub byłeś zainteresowany;

·         Przeprowadzenie szkolenia z Twoją obecnością;

·         Utworzenia listy obecności;

·         Wystawienie certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu;

·         Wystawienie faktury za wykonane usługi;

·         Archiwizację dokumentów po zakończonym szkoleniu.

 

Jakie dane będą przetwarzane ?

Dane niezbędne do identyfikacji w ramach wykonywania usług takie jak Imię, Nazwisko, Adres, NIP, Regon, PESEL. Dane kontaktowe takie jak email, numer telefonu, numer faxu, adres korespondencyjny, dane finansowe takie jak numer konta. Inne niewymienione a niezbędne w procesie realizacji szkolenia.

 

Podanie danych osobowych:

Firma wymaga podania przez Ciebie danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy i przeprowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem, a także archiwizacji tej dokumentacji. Podanie nam Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże musisz wiedzieć, że niepodanie nam wymaganych danych nie pozwoli na Twoje uczestnictwo w szkoleniu organizowanym przez firmę.

 

Twoje prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych:

 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Masz prawo do:

·         Dostępu do swoich danych osobowych

·         Żądania sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne;

·         Żądania usunięcia Twoich danych osobowych, gdy:

Twoje dane nie będą już potrzebne do realizacji celów wyznaczonych przez firmę;

Zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzaniu Twoich danych osobowych;

Cofniesz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych;

Twoje dane będą przetwarzane niegodnie z prawem, a także w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

·         Żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:

Twoje dane nie będą przetwarzane zgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a usunąć swoich danych;

Zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych na czas pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

Gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne w stosunku do Twojego sprzeciwu;

Żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody oraz na podstawie umowy, którą zawarliśmy z Tobą.

·         Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez naszą firmę MB Grupa do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Firma może udostępnić Twoje dane osobowe w celu rozliczalności do biura usług księgowych, a także może przekazać je organom władzy publicznej walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Firma przechowuje Twoje dane osobowe w związku z Twoim uczestnictwem w kursie dla celów archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia kursu.

Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane dla udokumentowanie spełnienia wymagań prawnych.

 

 

 

 

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie, w tym poprzez profilowanie, w sposób wpływający Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.

 

 

 

Nasi
klienci

MB szkolenia

Tel.: +48 722 008 566

szkolenia@mbszkolenia.pl