Metrologia długości i kąta

Metrologia długości i kąta

 

Cel Szkolenia:

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z klasycznymi metodami pomiarowymi do określania wielkości geometrycznych długości i kąta. Uczestnicy kursu poprzez wykłady teoretyczne a przede wszystkim zajęcia praktyczne nabędą umiejętności obsługi podstawowych przyrządów metrologicznych takich jak: suwmiarki, mikrometry, średnicówki, czujniki, wysokościomierze czy pasametry. Poruszone zostaną zagadnienia związane z właściwym doborem przyrządów do zadań pomiarowych, interpretacją wymagań rysunkowych (wymiary podstawowe, warunki pozycji, odchyłki kształtu) czy też zapisywaniem i archiwizowaniem wyników pomiaru.

 

Praktyczny charakter szkolenia zapewnia 100% gwarancję przyswojenia i utrwalenia przekazywanej wiedzy. Szkolenie to kierowane jest przede wszystkim dla służb kontroli jakości (od kontrolerów jakości po inżynierów jakości dostawców), ale także dla osób pośrednio związanych z wykonywaniem pomiarów a chcących pogłębić swoja wiedze w tym temacie (konstruktorzy, technolodzy czy kadra zarządzająca).

 

Plan szkolenia:

 

 1. Podstawowe terminy związane z metrologią.
 2. Pojęcie procesu pomiarowego i jego konsekwencje.
 3. Klasyfikacja przyrządów do pomiaru długości i kąta.
 4. Metody pomiarowe.
 5. Właściwości metrologiczne przyrządów pomiarowych.
 6. Błędy w pomiarach długości.
 7. Sposoby opracowania wyników pomiaru oraz podstawy ich interpretacji.
 8. Podstawowe informacje związane z wzorcowaniem przyrządów suwmiarkowych, mikrometrycznych, czujnikowych i sprawdzianów.
 9. Przyrządy suwmiarkowe – klasyfikacja i zasada działania.
 10. Przyrządy mikrometryczne – klasyfikacja i zasada działania.
 11. Przyrządy czujnikowe – klasyfikacja i zasada działania.
 12. Płytki wzorcowe – materiały, klasy dokladności i zasady poprawnego zestawienia płytek w stosy.
 13. Sprawdziany – klasyfikacja i zasada działania.
 14. Podstawy analizy systemów pomiarowych dla cech liczbowych i atrybutywnych.

 

Ćwiczenia:

Ćwiczenie z jednostkami miar.

Definiowanie przyrządów kontrolno-pomiarowych.

Wyznaczanie właściwości metrologicznych przyrządów z odczytem analogowym i cyfrowym.

Opracowanie wyników pomiaru.

Interpretacja wyników pomiaru -> orzekanie o zgodności lub niezgodności z określonymi wymaganiami.

Wyznaczanie parametrów przyrządów suwmiarkowych.

Odczyt z analogowych przyrządów suwmiarkowych.

Odczyt z analogowych przyrządów mikrometrycznych.

Pomiary wymiarów zewnętrznych przyrządami suwmiarkowymi i czujnikowymi z odczytami cyfrowymi i analogowymi.

Pomiar wymiarów wewnętrznych pryrządami suwmiarkowymi.

Pomiary średnic przyrządami suwmiarkowymi i mikrometrycznymi z odczytem analogowym i cyfrowym.

Wybór właściwego przyrządu do pomiaru określonej charakterystyki danego detalu.

Zestawianie płytek wzorcowych w stosy.

Sprawdziany -> ocena przydatności systemu go do kontroli cech atrybutywnych.

 

Nasi
klienci

MB szkolenia

Tel.: +48 722 008 566

szkolenia@mbszkolenia.pl