Metody statystyczne w badaniu zdolności systemów pomiarowych oraz w sterowaniu procesami – MSA + SPC

Cel szkolenia MSA + SPC:

 Cel Szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do przeprowadzenia skutecznej analizy systemów pomiarowych zarówno przy ocenie liczbowej jak i atrybutowej. Jakość systemu pomiarowego warunkuje jakość otrzymanych danych, co w konsekwencji prowadzi do jakości analiz, które są przeprowadzane na podstawie tych danych. Kolejnym celem kursu jest zaznajomienie uczestników z jedną z takich analiz – SPC.

Poprzez dużą liczbę praktycznych przykładów a także samodzielnych ćwiczeń obejmujących powyższe tematy, szkolenie zapewnia zrównoważoną liczbę informacji potrzebnych do samodzielnego realizowania zadań związanych z systemami MSA i SPC

 

 

Informacje ogólne:

 • W trakcie szkolenia prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu symulację procesów MSA i SPC.
 • Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony imiennym certyfikatem.
 • Szkolenie jest szkoleniem autorskim i bazuje na doświadczeniu trenera.
 • Każdy uczestnik otrzymuje wysokiej jakości materiały szkoleniowe.

Plan szkolenia:

  MSA

1)      System MSA – podstawy i wprowadzenie.

 • Przegląd pojęć i terminów związanych z MSA,
 • Cel badania zdolności systemów pomiarowych,
 • Zagadnienia związane z badaniem zdolności wyposażenia pomiarowego,
 • Potrzeba wykonania MSA,
 • Konsekwencje złej analizy.

 

2)      MSA dla pomiarów liczbowych i atrybutowych.

 • Stabilność i liniowość systemu,
 • Powtarzalność i odtwarzalność pomiarów – analiza R&R,
 • Metody oceny skuteczności pomiarów,
 • Metoda Kappa dla pomiarów atrybutowych,
 • Tolerancje jednostronne i dwustronne.

 

3)      MSA – przykłady, analiza oraz interpretacja wyników.

 • Przeprowadzenie analizy MSA,
 • Interpretacja wyników,
 • Prezentacja szeregu przykładów z różnorodnych systemów pomiarowych wraz ze szczegółowym omówieniem.

  

SPC 

      1)      System SPC – podstawy i wprowadzenie.

 • Potrzeba i rola sytemu SPC w nowoczesnym systemie zarządzania jakością.
 • Korzyści z wprowadzenia / stosowania SPC.

 

2)      Wprowadzenie do statystyki.

 • Omówienie podstawowych zagadnień ze statystyki,
 • Rodzaje i źródła zmienności,
 • Rozkład normalny – istota, przykłady, badanie rozkładu,

 

3)      Metody monitorowania oraz zbierania danych.

 • Zasady doboru kart w zależności od charakteru procesu produkcyjnego,
 • Karty kontrolne dla danych mierzalnych,
 • Karty kontrolne dla danych atrybutowych,

 

4)      Obliczanie zdolności jakościowej procesu

 • Oceny zdolności jakościowej procesów,
 • Sposoby obliczania oraz analiza współczynników Cp, Cpk, Pp, Ppk.
 • Interpretacja wyników zdolności jakościowej.

Do pobrania:

  Dla Państwa przygotowany został plan szkolenia + informacje ogólne w formie pliku pdf, aby łatwo można było pobrać wydrukować niezbędne szczegóły dotyczące oferty. 

Nasi
klienci

MB szkolenia

Tel.: +48 722 008 566

szkolenia@mbszkolenia.pl